vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Aktuality

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Nové Místo pro přírodu je u Toužimi. Obojživelníci děkují!

19.5.2016

Čtyři lesní rybníčky s výskytem vzácných obojživelníků poblíž Toužimi přibyly do seznamu lokalit, zachráněných díky kampani Místo pro přírodu. Jde o první lokalitu v Karlovarském kraji!

Rybníčky „U kapličky“ o rozloze od 900 do téměř 4000 m2 sloužily v minulosti pravděpodobně jako tzv. plůdkové rybníky. Roky však na nich nikdo nehospodaří a díky tomu se zde vytvořily ideální podmínky pro život obojživelníků. Průzkumy, provedené v minulých letech členy Českého svazu ochránců přírody Kladská, zde objevily početné populace blatnice skvrnité, skokana krátkonohého, čolka obecného a čolka velkého, ojediněle též skokana ostronosého. Zejména hojný výskyt kriticky ohrožené blatnice na této lokalitě lze považovat za velmi významný.

Obnovení chovu ryb by znamenalo s velkou pravděpodobností zánik vhodných podmínek pro tyto živočichy. Když se Český svaz ochránců přírody dozvěděl, že stát – jejich dosavadní vlastník – nabízí rybníčky k prodeji ve veřejné soutěži, rozhodl se zkusit je vykoupit. A podařilo se, u všech čtyř rybníčků v soutěži zvítězil!
Kampaň Místo pro přírodu již 13. rokem zachraňuje ohrožená místa přírody. Díky stovkám drobných dárců, kteří přispívají na konto veřejné sbírky 9999922/0800, vykupuje Český svaz ochránců přírody podobná místa do trvalého vlastnictví a následně svěřuje do péče místním pozemkovým spolkům. Právě dárcům Místa pro přírodu patří největší dík za záchranu další cenné lokality, rybníčků „U kapličky“.

Bližší informace o kampani i všech zachráněných lokalitách lze nalézt na www.mistoproprirodu.cz.