vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Aktuality

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Podpora pro vzdělávání pozemkových spolků

15.4.2015

Pozemkové spolky jsou neziskové organizace, které se snaží o ochranu přírodního dědictví prostřednictvím dlouhodobých právních vztahů k cenným pozemkům. Takovéto lokality si od vlastníků dlouhodobě pronajímají nebo je vykupují. Hnutí pozemkových spolků získalo v těchto dnech významnou podporu z EHP fondů.

V současné době funguje v České republice na šest desítek pozemkových spolků, které se starají o více jak 3000 hektarů přírodně zajímavých pozemků.

Činnost pozemkových spolků je velmi náročná na řadu znalostí a dovedností. Krom znalostí biologických nároků různých druhů rostlin a živočichů a komunikačních schopností (vyjednávání smluv s vlastníky pozemků) je nezbytná i velmi dobré znalost právních otázek, ať již související s uzavíráním různých typů smluv či s nehrůznějšími povinnosti vlastníků a uživatelů pozemků.

Pomoci členům pozemkových spolků orientovat se ve všech těchto otázkách je cílem projektu "Posilování profesionality pozemkových spolků - cesta ke zdokonalení péče o přírodní dědictví se zapojením vlastníků půdy", podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. V rámci projektu budou prověřeny nové možnosti péče o pozemky, které dává současný občanský zákoník – institut správcovství cizího majetku a nově definovaná věcná břemena, za pomoci specialistů budou pro potřeby pozemkových spolků zpracovány metodické listy, podrobně rozebírající nejdůležitější otázky právní i problematiku údržby různých typů lokalit, plánován je odborný seminář pro pozemkové spolky i pomoc s řešením nejrůznějších specifických problémů. Nositelem projektu je Český svaz ochránců přírody, který již dvě desetiletí hnutí pozemkových spolků v České republice zastřešuje, na projektu svými zkušenosti spolupracuje i norská organizace Naturvernforbundet i Buskerud.

Bližší informace o činnosti pozemkových spolků najdete na webových stránkách http://pozemkovespolky.csop.cz.

fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb.png

http://www.fondnno.cz a http://www.eeagrants.cz