vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Aktuality

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Na Bělé nedaleko Konice byla objevena vzácná kapradina

29.5.2017

Na Bělé na Prostějovsku byla objevena vzácná kapradina hadí jazyk obecný. Jde o nový druh nejen pro tuto lokalitu, která je jako tzv. „soukromá rezervace“ ve vlastnictví Českého svazu ochránců přírody, ale pravděpodobně i pro celý okres Prostějov.

Hadí jazyk (někdy nazývaný též hadilka) je drobná, nenápadná, obvykle kolem deseti centimetrů velká luční kapradina. Je tvořena jedním oválnými zeleným listem a dlouhým výtrusným klasem. Její výskyt je vázán zejména na mokré louky, tedy biotop, který z naší krajiny mizí. Proto je hadí jazyk v Červeném seznamu zařazen mezi silně ohrožené druhy a je zákonem chráněný.

Bělá je přírodovědně velmi cennou lokalitou v údolí stejnojmenného potůčku 6 km severozápadně od Konice. Z větší části je jako tzv. soukromá rezervace ve vlastnictví Českého svazu ochránců přírody a v péči Pozemkového spolku Prostějovsko. Kromě hadího jazyku se zde vyskytuje například orchidej prstnatec májový, upolín nejvyšší (oba právě kvetou), několik druhů vzácných ostřic a motýlů a mnoho dalších zajímavých druhů rostlin a živočichů (blíže viz www.mistoproprirodu.cz/zachranene-lokality/bela)

Objev hadího jazyku byl učiněn během akce pro dárce veřejné sbírky Místo pro přírodu, z jejíchž prostředků jsou právě podobné přírodně hodnotné lokality vykupovány. Nález tak byl nečekanou odměnou lidem, kteří vznik soukromých rezervací v České republice dlouhodobě podporují.