vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Aktuality

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Boj s kůrovcem v lesích ohrožuje chráněné druhy ptáků

24.7.2019

Kůrovcová kalamita v Kraji Vysočina s sebou přináší velký rozsah těžeb dříví. K masivním těžbám dochází prakticky plošně, bez ohledu na vegetační období a dobu hnízdění ptáků. Hnízdění řady chráněných druhů je tak ohroženo rušením, kácením a pády stromů. Ochránci přírody z Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s lesníky se jim proto snaží pomoci a to celkem úspěšně.

Ochránci přírody na Vysočině v roce 2019 vymapovali a sledovali přes 200 hnízdišť vybraných zvláště chráněných druhů ptáků, konkrétně orlů mořských, čápů černých, výrů velkých, jestřábů lesních, včelojedů lesních, ostřížů lesních, sýců rousných a kulíšků nejmenších. Jde tedy o druhy v celku vzácné, které v naší krajině nepotkáte často.

O přítomnosti dohledaných hnízd byli následně informování vlastníci lesů, nebo subjekty které v lesích hospodaří. S lesníky se pak podařilo domluvit konkrétní omezení lesnických prací, které by mohly hnízdění ptáků ohrozit. Ochránci ve spolupráci s profesionálními zoology již před tím připravili doporučení k ochraně hnízd vybraných druhů ptáků v lesích. Doporučení uvádí termíny a vzdálenosti od hnízd, ve kterých je nutné dodržovat omezení lesnických prací, aby ptáci na nich nebyli rušeni hlukem, ohroženi provozem techniky či pádem kácených stromů. Vybraná hnízdiště jsou dále průběžně kontrolována a zjištěné výsledky povedou k případnému upřesnění vydaného doporučení.

Tento projekt je příkladem dobré praxe, kdy společná spolupráce lesníků a ochránců přírody prokazatelně pomáhá ohroženým druhů ptáků vyhnízdit. Tento přístup je hodný následování v ostatních regionech v ČR.

Bohužel i přes všechnu společnou snahu ochránců a lesníků, která pomohla cca 200 hnízdění, někdo záměrně pokácel jeden strom s hnízdem orlů mořských i s mláďaty, která zahynula. V daném regionu byli dále nalezeni další čtyři orli mořští, kteří uhynuli po pozření otrávené návnady. O to více je spolupráce lesníků a ochránců cenná.

 

 

Projekt Ochrana vybraných druhů ptáků v lesích Vysočiny byl v roce 2019 podpořen v národním programu Českého svazu ochránců přírody Ochrana biodiverzity. Generálním partnerem tohoto programu jsou Lesy České republiky, s.p. a program je dále spolufinancován Ministerstvem životního prostředí ČR.