vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Aktuality

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Kdo objeví první jarní vážky?

31.3.2021

Rok 2021 byl vyhlášen Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) jako Rok vážek. První dospělé vážky lze v přírodě vzácně spatřit právě teď. Pokud je uvidíte, vyfoťte je!

Drtivou většinu našich vážek můžeme v přírodě kolem vodních ploch pozorovat až od května, protože vážky přezimují pod vodou v podobě larev. Ale existují výjimky. Dva druhy vážek šídlatek totiž u nás přečkávají zimu i ve stadiu dospělce. Jde šídlatku kroužkovanou a šídlatku hnědou. Vzácnější šídlatku kroužkovanou lze pozorovat v severozápadních Čechách od Chebu po Chomutov, početnější šídlatku hnědou je možné spatřit mozaikovitě po celé České republice s výjimkou horských oblastí. Za slunečních dní se objeví kolem rybníků a tůněk, vyhřívají se na slunci, následně se spáří a nakladou do vody vajíčka. Využívají tak období probouzející se přírody, kdy jim ještě nehrozí tolik nebezpečí od ptačích predátorů a nemusí ani soutěžit o zdroje potravy s ostatními druhy. Nová generace těchto šídlatek se líhne v období pozdního léta a kruh se uzavírá.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci Vás zatím nemůžeme pozvat na společnou procházku přírodou, vydat se po svém okolí za vážkami může ale zkusit každý samostatně. Pokud vážku v této době opravdu objevíte, zkuste nám jí i vyfotit a spolu s datem a lokalitou poslat na email info@csop.cz.

Jak to bude s plánovanými exkurzemi či dalšími akcemi v rámci Roku vážek záleží na vývoji koronavirové situace. Sledujte web www.rokvazek.cz a facebook ČSOP, kde vás budeme o novinkách informovat.

Poznámka:
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vyhlásil rok 2021 jako Rok Vážek. Cílem je upozornit na tyto pozoruhodné druhy hmyzu a také na prostředí, ve kterém žijí a na způsoby jejich ochrany. Mokřady, pro které jsou vážky symbolem, jsou nepostradatelnými biotopy v naší krajině, kterých bohužel stále ubývá. Ve snaze upozornit veřejnost na význam mokřadů v krajině ČSOP provozuje kampaň Naše mokřady (http://nasemokrady.cz) která si klade za úkol vyhledávání a mapování drobných mokřadů, jejich praktickou ochranu a popularizaci problematiky.