vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Česko-anglický slovníček reálií ČSOP

 

Český svaz ochránců přírody - The Czech Union for Nature Conservation

Základní organizace - Local Chapter

Mladí ochránci přírody
- Young Environmentalist group

Ústřední výkonná rada - The Central Executive Council

Kancelář Ústřední výkonné rady
- Office of the Central Executive Council

Kontrolní a revizní komise - Inspection and Revision Commission

Výroční shromáždění - Annual Meeting

Předseda – Chairperson, Chairman

Hospodář - Treasurer

Místopředseda - Vice-chairperson, Vice-chairman

Jednatel
- Secretary

Stanovy a směrnice
- Statutes and the Directives

 

orgány ZO - LC bodies :

Členská schůze - the Meeting of Members
Výbor ZO - the LC Committee
Kontrolní a revizní komise (revizor) - the Inspection and Revision Commission (inspector)

ústřední orgány svazu - The central bodies of the Union :

Sněm – the Assembly
Ústřední výkonná rada (ÚVR) - the Central Executive Council
Ústřední kontrolní a revizní komise (ÚKRK) - the Central Inspection and Revision Commission

 

 

aktualizace 11.3.2010 | nahoru | tisk print