vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Svazová vyznamenání a ocenění

Český svaz ochránců přírody si váží práce všech svých členů a oceňuje a vyznamenává ty, jejichž činnost měla a má významný přínos pro ochranu přírody a kulturního dědictví či pro rozvoj Svazu. Svaz uděluje následující vyznamenání a ocenění:

Vyznamenání Příroda děkuje

 • Uděluje se členům ČSOP za významný přínos k ochraně přírody a kulturního dědictví. (V mimořádných případech může být uděleno také nečlenům.) 
 • Je udělováno u příležitosti Sněmu ČSOP, v mimořádných případech však může být uděleno mimo Sněm a předáno na výroční schůzi či jiné významné události Svazu.
 • Přehled vyznamenaných členů ČSOP

Ocenění Svaz děkuje

 • Uděluje se členům ČSOP, významným osobnostem svých základních organizací. 
 • Ocenění je chápáno především v rovině morální jako povzbuzení do další činnosti. Ocenění členové obdrží děkovný glejt předsedy Svazu a láhev nápoje Svaz děkuje.
 • Předpokládá se udělování 20 - 30 ocenění ročně, s cílem plošného pokrytí celé ČR.
 • Přehled oceněných členů ČSOP

Cena Růženy Studené

(dřívější název Život pro ježky)

 • Je udělována od roku 2005 k připomenutí památky Růženy Studené.
 • Uděluje se jednotlivcům za nejvýznamnější čin sloužící ku prospěchu ježků volně žijících v ČR.
 • Cena může být udělena také nečlenům ČSOP.
 • Přehled oceněných

Plné znění směrnice o vyznamenáních a oceněních ČSOP a pravidla jejich udělování naleznete zde.

 

                            

aktualizace 5.5.2022 | nahoru | tisk print