vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Pojištění ZO

Pojištění odpovědnosti za škodu
Základní organizace mají hromadně uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu. Bližší informace v případě potřeby sdělí Kancelář ÚVR ČSOP.


Pojištění majetku
Základní organizace ČSOP mají možnost si pojistit vlastní majetek v rámci hromadné smlouvy uzavřené mezi ÚVR ČSOP a pojišťovnou Generali. Nabízené škodové pojištění zahrnuje komplexní živelní pojištění, pojištění proti odcizení i proti vandalismu. Pojistit si lze následující majetek: budovy, drobné stavby (i dřevěné), movité věci, vybavení center, venkovní mobiliář (např. tabule naučných stezek apod.), porosty, vnitřní a venkovní elektronika, stroje ad.
Každá ZO si obsah pojištění nastaví zcela dle svých potřeb. Pojistnou částku si v rámci této smlouvy (na rozdíl od hromadného pojištění odpovědnosti za škodu) hradí samy pojištěné základní organizace.
Pokud máte zájem o vytvoření nabídky tohoto pojištění pro vaši organizaci, včetně finanční kalkulace, obraťte se prosím na Kancelář ÚVR ČSOP, Adélu Bajgerovou. Tato nabídka platí samozřejmě i pro organizace, které své nemovitosti již pojištěné mají, ale chtěly by si nechat udělat srovnávací nabídku.

 

aktualizace 2.11.2022 | nahoru | tisk print