vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Posilování profesionality pozemkových spolků - cesta ke zdokonalení péče o přírodní dědictví se zapojením vlastníků půdy

Pozemkové spolky jsou efektivním nástrojem dobrovolné ochrany přírody, ozkoušeným v řadě zemí světa. Jejich přidanou hodnotou oproti "běžným" způsobům ochrany přírody je úzká spolupráce s vlastníky nemovitostí a právě ošetřený vztah k těmto nemovitostem. Hnutí pozemkových spolků se u nás rozvíjí od poloviny 90. let 20. století.; zapojeno je do něj na šest desítek neziskových organizací.

Cílem tohoto projektu je zvýšit odborné znalosti a dovednosti pozemkových spolků a tím i efektivitu péče o přírodní dědictví, stejně jako zapojení místních komunit a vlastníků do této péče.

Partnerem projektu je organizace Naturvernforbundet i Buskerud

 

logo_fondnno.png

http://www.fondnno.cz/ a http://www.eeagrants.cz/ 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 

aktualizace 4.1.2017 | nahoru | tisk print