vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Spolupráce a partnerství

 

NET4GAS

Generální partner Českého svazu ochránců přírody

Podrobné informace zde.

 

NET4GAS

Ministerstvo životního prostředí

Dohoda o spolupráci při ochraně přírody a krajiny České republiky s Ministerstvem životního prostředí ČR z 27. 8. 2003

Ministerstvo životního prostředí


Lesy České republiky, s. p.

Deklarace o spolupráci s Lesy České republiky, s. p.
z 15. 1. 1998

Lesy ČR


Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Dohoda o spolupráci s Agenturou ochrany přírody
a krajiny České republiky z 24. 6. 2004

Agentura ochrany přírody a krajiny


Nadační fond Veolia

Generální partner kampaně Ukliďme svět

 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


 Asociace soukromého zemědělství ČR

Dohoda o spolupráci při ochraně přírodního a kulturního dědictví ČR ze dne 23.1.2020

 


Magistrát Hlavního města Prahy

 rybari logo

 Český rybářský svaz

Memorandum (k plavebnímu stupni Děčín) ze dne 22.3.2012

 


 

Hasičský záchranný sbor

Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra - GŘ Hasičského záchranného sboru a Českým svazem ochránců přírody (ve věci záchranných stanic), 2012

 


 

Časopis Naše příroda

 

Český národní komitét UNEP

Český národní komitét UNEP

Česká zemědělská univerzita v Praze


Nadace Partnerství

Nadace Partnerství

Česká rada dětí a mládeže

Česká rada dětí a mládeže

 

Junák - svaz skautů a skautek

Dohoda o spolupráci s Českým Junákem ze
7. 11. 1991

 
 
 

Českomoravská myslivecká jednota

Českomoravská myslivecká jednota

Fairwood, z.s. (FSC ČR)

Smlouva o vzájemných právech a povinnostech ze dne 7.1.2019

 

 

Národní památkový ústav

 narodni-pamatkovy-ustav-logo.gif

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina

Smlouva o spolupráci se Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina z 15. 10. 2004

 

 

 

 

 

 

aktualizace 9.6.2020 | nahoru | tisk print