vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Proč akreditovat pozemkový spolek?

 • Akreditace je v první řadě garancí důvěryhodnosti pozemkového spolku. Zní to možná jako fráze, důvěra všech partnerů i široké veřejnosti v čisté úmysly jsou však základní podmínkou úspěšné činnosti pozemkového spolku. Vlastnící se vzdávají části svých práv či přímo samotného majetku ve prospěch pozemkového spolku ve víře, že tento se o majetek postará ”na věky” a realizuje cíle, které deklaruje. Společným zájmem všech fungujících pozemkových spolků je, aby tato důvěra nebyla narušena.
 • Akreditovaný pozemkový spolek má možnost opakovaně získávat na svůj rozvoj finanční prostředky v rámci výzvy na podporu vzniku a rozvoje pozemkovývh spolků (vyhlašováno obvykle v lednu, viz aktuality). Akreditované pozemkové spolky jsou zvýchodněny i v dalších vvýzvách ČSOP, které mají vztah k péči o pozemky, zejména v programu Ochrana biodiverzity.
 • Akreditované pozemkové spolky mohou navrhnout k výkupu ohrožené cenné přírodní lokality či lokality, na kterých chtějí realizovat revitalizační opatření, v rámci kampaně Místo pro přírodu. Takovéto pozemky jsou poté Českým svazem ochránců přírody vykoupeny a pozemkovému spolku svěřeny dlouhodobě bezplatně do péče.
 • Akreditovaným pozemkovým spolkům zajišťuje Rada Národního pozemkového spolku bezplatnou právní pomoc jak při uzavírání složitějších smluvních vztahů, tak i v případě dalších právních problémů, vzniklých v souvislosti s činností PS.
 • Národní pozemkový spolek na sebe přebírá tzv. certifikací závazek zabezpečení péče o nejcennější pozemky, vlastněné akreditovanými pozemkovými spolky pro případ, že by se některý z nich z nějakého důvodu nebyl schopný o daný pozemek postarat.
 • Akreditované pozemkové spolky mají společné pojištění zodpovědnosti za škody, způsobené druhým osobám při činnosti spolku.
 • Akreditované pozemkové spolky mají zajištěnou vzájemnou výměnu materiálů, přednostně dostávají informace o novinkách dotýkajících se jejich činnosti (nové právní předpisy, finanční zdroje, zahraniční zkušenosti), mohou pro vlastní prezentaci využívat materiálů vydávaných Radou Národního pozemkového spolku.
 • Akreditované pozemkové spolky mají společnou prezentaci v rámci tiskovin vydávaných Radou Národního pozemkového spolku a na těchto webových stránkách.
 • Rada Národního pozemkového spolku zprostředkovává akreditovaným pozemkovým spolkům kontakty na pozemkové spolky (landtrusty) v zahraničí (Katalánsko, Itálie, Německo, USA...) a výměnu praktických zkušeností s těmito spolky formou stáží a studijních cest.
 • V neposlední řadě můžete jako akreditovaný pozemkový spolek aktivně ovlivňovat hnutí pozemkových spolků v ČR – zapojením se do diskusí o zásadních materiálech, volbou členů Rady Národního pozemkového spolku či přímo zapojením se do její činnosti.

   

 

 

aktualizace 17.3.2022 | nahoru | tisk print