vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Celkový cíl projektu

Cílem předkládaného projektu je zvýšení profesionality organizací, pečujících o přírodní dědictví na základě vlastnického práva či dlouhodobého smluvního vztahu (dále pozemkové spolky), zejména

  • poskytnout pozemkovým spolkům v jim přijatelné formě maximum informací potřebných pro jejich činnost (především v oblasti práva a managementu lokalit, ale i fundraisingu, propagace a dalších oblastí)
  • zajistit vzájemnou výměnu zkušeností mezi pozemkovými spolky (včetně přebírání zkušeností od norských partnerů)
  • zajistit servis pomoci s řešením konkrétních problémů, které při činnosti pozemkových spolků nastanou

aktualizace 29.8.2016 | nahoru | tisk print