vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Ochránci přírody z Prahy

Český svaz ochránců přírody v Praze

Působení Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) v hlavním městě má tradici již od založení svazu v roce 1979. V současné době v hlavním městě působí tři desítky základních organizací s téměř tisícovkou členů. Některé "základky" fungují nepřetržitě již desetiletí, ale vznikají i organizace nové. Věnují se dle svého zaměření pestré činnosti od péče o pražská chráněná území a ochranu živočichů, přes provoz ekocenter a poskytování ekoporadenství až po práci s dětmi a mládeží v oddílech mladých ochránců přírody.

Aktuálně: Ochraňme přírodní parky v Praze!

V závazném termínu do 30. června 2022 letos proběhlo tzv. veřejné projednání nového územního plánu. Právě nyní se rozhoduje o budoucnosti velké části pražské přírody. Zástupci ČSOP byli v 90. letech u vzniku myšlenky pražských přírodních parků a jejich osud jim není lhostejný ani dnes. Naším záměrem je podání tzv. věcně shodných připomínek a námitek prostřednictvím zástupce veřejnosti podpořeného 200 podpisy občanů. Cílem je snížení možné zástavby cenných území této pražské přírody a krajiny.

Děkujeme všem, kdo jste se zapojili!

Podařilo se nám v krátké době tří týdnů nasbírat celkově 241 podpisů ochránců přírody a dalších Pražanů a v řádném termínu jsme podali věcně shodné připomínky. Současně jsme zmocnili zástupce veřejnosti k podání dalších námitek k návrhu návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) na ochranu krajinného rázu a ochrany pražských přírodních parků:

 1. Námitky k textové části Metropolitního územního plánu
 2. Námitky ke grafické části Metropolitního územního plánu
 3. Námitky k ochraně krajinného rázu přírodního parku Rokytka
 4. Námitky k ochraně krajinného rázu přírodního parku Botič - Milíčov
 5. Námitky k ochraně krajinného rázu přírodního parku Hostivař - Záběhlice
 6. Námitky k ochraně krajinného rázu přírodního parku Říčanka
 7. Námitky k ochraně krajinného rázu přírodního parku Radotínsko - Chuchelský háj
 8. Námitky k ochraně krajinného rázu přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí
 9. Námitky k ochraně krajinného rázu přírodního parku Šárka - Lysolaje
 10. Námitky k ochraně krajinného rázu přírodního parku Smetanka
 11. Námitky k ochraně krajinného rázu přírodního parku Klánovice - Čihadla
 12. Námitky k ochraně krajinného rázu přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice
 13. Námitky k ochraně krajinného rázu přírodního parku Košíře - Motol

Děkujeme všem zapojeným jednotlivcům, dobrovolníkům i připomínkujícím odbroníkům za vypracování námitek a podání do veřejného projednání pražského územního plánu.

Do celé této bezodkladné aktivity se spojilo a zapojilo celkem 12 základních organizací ČSOP z Prahy. Děkujeme členům těchto organizací:

 • Dům ochránců přírody v Praze - ZO ČSOP
 • ZO ČSOP 01/02 TARAXACUM
 • ZO ČSOP Botič – Rokytka
 • Český svaz ochránců přírody Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí
 • 01/14 ZO ČSOP "NATURA QUO VADIS?"
 • ZO ČSOP Nyctalus
 • Český svaz ochránců přírody ZahraBarr
 • ZO ČSOP Ekologická servisní organizace
 • Český svaz ochránců přírody Přírodní park Šárka – Lysolaje
 • 01/71 ZO ČSOP KONIKLEC
 • 01/85 ZO ČSOP DINOSAURUS
 • Český svaz ochránců přírody 01/87 STROM

Tuto aktivitu pražských ochránců přírody jako projekt Ochraňme přírodní parky v Praze! podpořila Nadace VIA z programu Místo, kde žijeme – Rychlé granty.

 

Logo ZO ČSOP Naura, quo vadis?       Logo Nadace Via       Logo ZO ČSO Botič – Rokytka

 

 

 

 

 

 

Kontakty

Pražští členové Ústřední výkonné rady ČSOP:

Milan Maršálek
01/14 ZO ČSOP "Natura, quo vadis?"
e-mail: mmarsalek@natura-praha.org
tel.: 732 527 171

Lukáš Tůma
01/64  Český svaz ochránců přírody Přírodní park Šárka - Lysolaje
email: ltuma@post.cz
tel.: 736 738 704

Vojtěch Koštíř
01/63 ZO ČSOP Ekologická servisní organizace
e-mail: kostirv@seznam.cz
tel.: 603 598 341

Seznam pražských základních organizací ČSOP:

spravacsop.cz/prehled-organizaci

facebook.com/csoppraha

 

aktualizace 14.10.2022 | nahoru | tisk print