vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Programy Dřevo a My a les — 2. kolo výběrového řízení vyhlášeno.

29.11.2007

Kancelář ÚVR ČSOP oznamuje, že bylo vyhlášeno 2. kolo výběrového řízení projektů Dřevo a My a les.


Výběrového řízení se mohou účastnit pouze řádně registrované subjekty ČSOP provozující akreditované Ekocentrum ČSOP. Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 14. 11. 2008.


Nabídky posílejte doporučeně nebo doručte osobně na adresu: Kancelář ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2. Uzávěrka pro podání nabídek je v pondělí
14. 1. 2008 v 16.00 h
. Pozor! Nejde o termín odeslání projektů, nýbrž o termín jejich doručení! Na nabídky doručené po tomto termínu nebo nabídky neúplné nebude brán zřetel.


Propozice a příslušné formuláře jsou ke stažení zde.