vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Ivan Dejmal zemřel

7.2.2008

S velkým smutkem jsme přijali zprávu o smrti Ivana Dejmala, bývalého ministra životního prostředí, člena Čestné rady ČSOP a především významného evropského odborníka na ochranu přírody a krajiny. Ivan se počátkem 90. let zasloužil o přijetí moderní ochranářské legislativy. Aktivně prosazoval koncepci územních systémů ekologické stability coby základního prvku ochrany naší přírody. Bez nadsázky lze říci, že krajina České republiky zůstává krásná a pestrá i díky Ivanovi a jeho práci.