vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

11. celostátní setkání odonatologů

28.4.2008

Termín

ve dnech 19.6. - 22.6.2008

Pořadatel

ZO ČSOP Vlašim a SPRÁVA CHKO Český les

Místo konání

Přimda, Správa CHKO Český les – technické zázemí, ubytování pro max. 10 lidí, ostatní účastníci budou ubytování v některém penzionu v Přimdě.

Poplatky

Orientačně 150 - 200 Kč za lůžko na den podle místa ubytování, část peněz bude pravděpodobně hrazena, a to podle celkového počtu účastníků z příspěvku na seminář (zatím není schváleno).

Exkurse

Počítá se s dopravou vlastními vozidly, s návštěvou řady rybníků, rašelinišť, resp. tekoucích vod v oblasti. Další konkrétní údaje budou uvedeny v II. informaci (mapka s vyznačením místa konání), spojení do místa ubytování, program, trasy exkursí, názvy referátů, atd).

Stručná charakteristika území

Český les je jedním z pohraničních pohoří na západě ČR při hranici s Bavorskem. Díky železné oponě byla prakticky vyloučena činnost člověka během posledních 50-ti let, proto se ocitáte téměř v jiném světě. Až na výjimky zde nenajdete regulované toky nebo zemědělské meliorace. V území se nalézá množství lesních oligotrofních rybníčků, rašelinišť či spíše rašelinných lesů. Státní hranice na rozdíl od převážné většiny jiných pohraničních hor neprobíhá po hlavním hřebeni, nýbrž je posunuta na západ. Západní svahy Českého lesa odvodňuje převážně Kateřinský potok náležející do povodí Dunaje. To je velmi důležité z odonatologického hlediska, na tomto území lze očekávat atlanské druhy (např. Erythromma lindenii, Gomphus pulchellus). Odonatologických dat z území je jako šafránu, nicméně poměrně běžným druhem je např. Somatochlora arctica, Cordulegaster boltonii, Ophiogomphus cecilia, Onychogomphus forcipatus. Na bavorské straně (Oberpfalzer Wald, 5-10 km za hranicí) byly zjištěny takové vzácnosti jako např. Sympecma paedisca, Coenagrion lunulatum, Coenagrion ornatum, Erythromma lindenii, Nehalenia speciosa, Gomphus pulchellus, Sympetrum depressiusculum, ve větší vzdálenosti také Coenagrion mercuriale nebo Ceriagrion tenellum.

Přihlášky

Přihlášky k účasti na semináři zašlete nejpozději do 31. května na přiloženém formuláři, e-mailem, či poštou na adresu. Dr. Miroslav Honců, Vlastivědné muzeum a galerie, náměstí Osvobození 297, 470 01 Česká Lípa,
e-mail: Honcu@muzeum.clnet.cz; tel.: 487 824 145, mobil: 605 086 242.

Přihláška ke stažení zde.

Další informace

Mgr. Martin Waldhauser, Správa CHKO Lužické hory,
e-mail: martin.waldhauser@nature.cz, tel.: 487 762 356, 724 314 426.

Mgr. Petra Cehláriková, Správa CHKO Český les,
e-mail: petra.cehlarikova@nature.cz, tel.: 374 796 243.