vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Soutěž Pozor na invaze!

23.6.2008

Rostliny a živočichové v České republice nepůvodní mohou být dobrodružným prázdninovým tématem. Zasoutěžíte si?

Do soutěže Pozor na invaze se mohou zapojit středoškolští studenti nebo majitelé a uživatelé zahrad. Cílem soutěže je podnícení osvěty v jednotlivých regionech, podnícení diskuse a zájmu veřejnosti o řešení problematiky invazních druhů.

invaze-plzak.jpg

Pořadatelem soutěže je základní organizace ČSOP Jaro Jaroměř, se zapojením vysokých škol, ministerstva ŽP, ochranářských organizací a serverů. Podrobné informace o záštitě a spolupráci v rámci soutěže najdete zde.

Propozice soutěže Pozor na invaze!

na stránkách ZO ČSOP Jaro Jaroměř.

Co jsou invazní druhy

invaze-netykavka.jpg

Invazní (nepůvodní, cizí, zavlečené, „vetřelecké“) druhy jsou na daném území nepůvodní (jak neúmyslně zavlečené, tak záměrně dovezené člověkem). Snadno se rozmnožují, rychle se šíří, osidlují všechna příhodná stanoviště a vytlačují druhy původní. Mění přírodní stanoviště a negativně ovlivňují biologickou rozmanitost. Mnohé invazní druhy nezřídka způsobují i značné hospodářské škody (agresivní „plevele“ či „škůdci“), znehodnocují krajinu (monotónní společenstva), mohou způsobovat i zbytečné zdravotní potíže (pylové alergie, dotykové reakce).

invaze-norek.jpgMezi nejznámější invazní druhy u nás patří z rostlin např. bolševník velkolepý či křídlatky, ze živočichů pak např. plzák španělský či norek americký. Bránění šíření (vysazování, úniky) či potírání nejproblematič­tějších druhů může zabránit zbytečným problémům v budoucnosti. Bohužel u řady druhů byla navždy promarněna šance na zastavení invazí a s jejich negativním vlivem patrně bude nutno potýkat se napořád.

Podrobné informace o problematice můžete získat specializovaných stránkách Invaze v naší přírodě.

Český svaz ochránců přírody též vydal ojedinělou odbornou publikaci Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, kterou si můžete objednat zde.