vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Zpráva ze semináře pro záchranné stanice

9.3.2009

Ve čtvrtek 5.3.2009 proběhl v Praze v Domě ochránců přírody pracovní seminář pro záchranné stanice ve spolupráci s Českou společností pro ochranu netopýrů.

Účastníci se seznámili se zásadami péče o nalezené netopýry včetně praktických ukázek, s problematikou ochrany netopýrů vázaných na lidské stavby (s postupy a technickými řešeními zejména v souvislosti s rekonstrukcemi budov a zateplováním panelových domů, způsoby řešení problémů) a s projektem mapování netopýrů v panelových sídlištích. Další část programu byla věnována diskuzi o pravidlech a možnostech PR a získávání sponzorů, výměně zkušeností o odchovu veverek s praktickou ukázkou. Odpolední část byla zaměřena na  krmiva a potravní doplňky, pracovníci ZOO Praha nabídli možnost spolupráce. Na závěr byli účastníci seznámeni se změnami v  evidenci zvířat v souvislosti s novou legislativou. Semináře se  zúčastnilo celkem 26 osob z 20 stanic a dalších organizací.

Přednáška o netopýrech