vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Podivuhodný svět netopýrů - výtvarná soutěž pro děti

11.2.2010

Víte, které zvíře žije většinu svého života zavěšené hlavou dolů ve tmě a které dokáže ulovit až 1 200 komárů za hodinu? Znáte zvíře, jenž dokáže letět rychlostí až 55 km/h, přitom není ptákem a kterému se říká „létající myš“? Seznamte se s netopýrem!

Při příležitosti Mezinárodního roku biodiverzity dnes vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Českým svazem ochranců přírody www.csop.cz. a Českou společností pro ochranu netopýrů www.ceson.org výtvarnou soutěž pro děti do 15 let na téma „Podivuhodný svět netopýrů“. Kresby a malby by měly vystihovat netopýry v jejich přirozeném prostředí. Hlavním cílem soutěže je hravou formou podnítit zájem dětí a mládeže o netopýry a zvýšit povědomí o jejich ochraně a zajímavém způsobu života.netopýr

Netopýr se v posledních letech stal vlivem činnosti člověka kriticky ohroženým druhem. Největší nebezpečí pro netopýry představuje narušení jejich úkrytů, ničení lovišť nebo míst typických pro jejich shromážďování. I proto bude v rámci Roku biodiverzity netopýr vyhlášen druhem měsíce září. Netopýr je velice zajímavý tvor se zvláštními životními nároky i jedinečným způsobem života.

Všechny soutěžní obrázky budou vystaveny během zasedání smluvních stran Dohody EUROBATS, které se bude zabývat ochranou populací evropských netopýrů (koná se letos v Praze ve dnech 20. – 23. září 2010) a také v říjnu během filmového festivalu Ekofilm 2010.

Více informací k soutěži najdete na : http://detem.mzp.cz/souteze.shtml


Základní informace o soutěži Podivuhodný svět netopýrů

Výtvarná soutěž pro děti do 15 let.

Obsahové zadání:

Výtvarné práce musejí tématicky vystihovat netopýry v jejich přirozeném prostředí. Technika zpracování není vyhlašovatelem určena, výtvarné práce mohou být kresleny i malovány. Maximální formát výtvarné práce je A3.

Na zadní stranu každé práce čitelně uveďte jméno a příjmení autora/autorky včetně jeho/jejího věku, adresu bydliště a kontaktní telefon na zákonného zástupce.

Výtvarné práce zasílejte na adresu:

Ministerstvo životního prostředí

Odbor vnějších vztahů

oddělení PR a komunikace

Vršovická 65

100 10 Praha 10

Obálku zřetelně označte „NETOPÝŘI 2010“

Odesílatel je povinen výtvarné práce zabalit tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo znehodnocení. Vyhlašovatel neodpovídá za ztráty a poničení prací během doručení na MŽP.

Vyhlašovatel bude vracet pouze vyžádaná výtvarná díla.

Vyhlášení soutěže: 10. 2. 2010

Uzávěrka soutěže: 15. 5. 2010 (rozhoduje datum na obálce)

Hodnocení:

Výtvarné práce bude hodnotit odborná komise složená ze zástupců pořadatelských organizací, odborníků na netopýry a profesionálních výtvarníků. Hodnocena bude originalita a vystižení tématu.

Vyhlášení vítězů:

Vítězové budou vyhlášeni ve třech kategoriích:

Kategorie do 6 let včetně

Kategorie 7 – 12 let

Kategorie 13 – 15 let

Vyhlášení proběhne 4. 6. 2010 prostřednictvím webových stránek : www.mzp.cz.

Autoři/autorky vítězných prací obdrží věcné ceny a budou pozváni k návštěvě Záchranné stanice AVES v Kladně www.volny.cz/zachr.stanice/, která proběhne v týdnu od 14. do 20. 6. 2010.

Z výtvarných prací, které MŽP v rámci soutěže obdrží a které nebudou vyžádány zpět, bude vytvořena výstava. Tato výstava bude instalována v jednacím sále během zasedání smluvních stran Dohody o ochraně populací evropských netopýrů v září v Praze. Pro širokou veřejnost bude dále k vidění během konání MFF Ekofilm 2010 v říjnu.

EUROBATS

Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů (EUROBATS) byla sjednána v r. 1991 z důvodu snahy zvrátit nepříznivý stav evropských netopýrů. Netopýři jsou ohroženi ničením jejich přirozeného prostředí, narušováním jejich letních i zimních úkrytů a také používáním některých pesticidů. Na této skutečnosti se podílejí zejména změny ve struktuře ekosystémů, celková degradace a znečištění prostředí. Základní povinností všech smluvních stran dohody je proto ochrana netopýrů a jejich přírodních stanovišť (tj. shromaždišť, lovišť, zimovišť, míst rozmnožování a ostatních lokalit významných pro netopýry). Dále smluvní strana musí zakázat úmyslné chytání, držbu nebo zabíjení netopýrů, přijmout přísná opatření na ochranu netopýrů, podporovat vědecký výzkum netopýrů pro účely jejich ochrany a nahrazovat používání pesticidů toxických pro netopýry bezpečnějšími alternativami. Česká republika je smluvní stranou dohody od r. 1994, nicméně historie výzkumu a ochrany netopýrů v ČR je mnohem starší a naši odborníci na netopýry (chiropterologové) jsou v evropském i světovém měřítku špičkoví. Zasedání smluvních stran dohody se konají každé tři roky, v r. 2010 bude 6. zasedání hostit Česká republika.

Mezinárodní rok biodiverzity

Rok 2010 byl vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů Mezinárodním rokem biodiverzity. Smyslem této iniciativy je zvýšit informovanost a veřejné povědomí o významu biologické rozmanitosti pro kvalitu a udržitelnost života na Zemi a vyzvat jednotlivce, organizace a další partnery k aktivitám, které pomohou zastavit úbytek biologické rozmanitosti po r. 2010.