vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Svaz letos děkuje čtyřem osobnostem

13.5.2010

Nápoj Svaz děkujeOd letošního roku uděluje Ústřední výkonná rada nové ocenění Svaz děkuje. To je v první řadě chápáno jako morální podpora do další činnosti a uděluje se významným osobnostem, členům ČSOP na návrh zástupců základních organizací.

Letos bylo ocenění uděleno čtyřem členům základních organizací, kteří obdrželi "děkovný glejt" předsedy Svazu a láhev nápoje Svaz děkuje: 

Mgr. Filip Jetmar, ZO ČSOP Rybák Svitavy
Za dlouhodobý aktivní a výrazný podíl v ochraně lesních i nelesních ekosystémů na území Svitavska v podobě monitoringu organizmů, managementu, správních řízení, dalších jednání i realizaci praktické ochrany a informačních prvků.

Jaroslav Trakal, ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov
Za dlouhodobý přínos v oblasti entomologie, botaniky, ornitologie. Pan Trakal je nejstarším kroužkovatelem ve Střední Evropě. Působil v Národním muzeu v Praze, na přírodovědecké fakultě UK Praha, v ZOO Praha. Je autorem odborných článků v časopise Živa a Vesmír.

Mgr. Hana Kleinová, ZO ČSOP Hořepník
Za obětavou práci pro ČSOP, za přínos při zvyšování kvality odborné práce v ochraně přírody v rámci Svazu i v rámci hnutí Pozemkové spolky ČR.

Jiří Bartl, ZO ČSOP Rousínov
Za dlouholetou práci v ochraně přírody, zvláště při ochraně ptactva a její propagaci a popularizaci. Pan Bartl se věnuje podpoře hnízdních možností ptactva, výrobě a vyvěšování budek, jejich sledování. Informuje veřejnost o ptactvu prostřednictvím besed, přednášek s promítáním fotografií a krátkých filmů z vlastní tvorby. Pro veřejnost také organizuje vycházky do přírody.

Více informací o svazových vyznamenáních a oceněních je k dispozici zde.