vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Blíž přírodě-podpora projektů 2012

23.1.2012

V rámci programu Blíž přírodě posílejte elektronicky své projekty do 12. února 2012 na adresu blizprirode@csop.cz. Formulář projektu najdete v elektronické podobě zde. 

Program je určen základním organizacím Českého svazu ochránců přírody. Předkládané projekty musí být s realizací do konce října 2012. Výjimečně budou podpořeny i projekty dvouleté (v odůvodněných případech). Při hodnocení projektů ÚVR  je kladen důraz na to, jestli projekt řeší zpřístupnění lokality jako celek a jeho nápaditost.
Hlavním cílem programu je představit veřejnosti unikátní přírodní lokality a vzbudit tak zájem o jejich ochranu.  Podporovány jsou posezení, můstky, ornitologické pozorovatelny, informační systémy pro návštěvníky atd.  Projekty musí být zaměřeny na přírodní bohatství, nejsou podporovány mnohakilometrové naučné stezky a rozhledny (věže sloužící k "dálkovým" výhledům).
Více o programu a dosud podpořených projektech se dozvíte na www.csop.cz v sekci Ochrana krajiny/Blíž přírodě.
V případě dotazů pište na blizprirode@csop.cz, lucie.matulova@csop.cz  nebo volejte 222 516 115.