vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Výběrová řízení ČSOP (ochrana biodiverzity, pozemkové spolky, dřevo, infocentra ČSOP a podpora Národní sítě záchranných stanic) vyhlášena

20.2.2012

Ústřední výkonná  rada Českého svazu ochránců přírody vyhlašuje výběrová řízení programů Ochrana biodiverzity, Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků, Dřevo, Infocentra ČSOP a Podpora Národní sítě záchranných stanic pro rok 2012. Chtěli bychom Vás tímto poprosit, abyste věnovali pozornost několika faktům.

  • Výběrová řízení Ochrana biodiverzity a Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků jsou otevřená, to znamená, že kromě subjektů ČSOP se do nich můžou hlásit i jakákoli jiná občanská sdružení či obecně prospěšné společnosti, které splňují dané podmínky. Výběrová řízení Dřevo a Infocentra ČSOP jsou určena výhradně ekocentrům ČSOP. Výběrové řízení Podpora Národní sítě záchranných stanic je pak určena pouze subjektům zapojeným do této národní sítě (v jedné části výběrového řízení všem, ve druhé pouze subjektům ČSOP).
  • Výběrová řízení Ochrana biodiverzity a Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků mají stanoveny limity maximální možné požadované částky, a to různě pro jednotlivé činnosti. Tyto limity je nutné dodržet, žádost o vyšší sumu peněz znamená automaticky vyřazení projektu z výběrového řízení. U ostatních výběrových řízení není maximální výše žádosti nijak omezena.
  • Do výběrového řízení Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků může jeden subjekt podat maximálně 1 projekt, do výběrového řízení Ochrana biodiverzity může jeden subjekt podat maximálně 7 projektů. U ostatních výběrových řízení není počet podaných projektů omezen.
  • Z důvodu co nejefektivnějšího využití finančních prostředků bylo ropzhodnuto, že v rámci výběrového řízení Ochrana biodiverzity nebudou podporovány projekty, které lze podat do jiných celorepublikových koordinačních projektů podpořených organizační složkou státu. Toto se netýká částečného překryvu témat mezi výběrovými řízeními Ochrana biodiverzity a Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků za předpokladu, že nebude podán obdobný projekt současně do obou výběrových řízení.
  • Do všech výběrových řízení lze podávat projekty jak v "papírové" podobě, tak i elektronickou formou na speciální mailové adresy, uvedené v textech jednotlivých výběrových řízení. Termíny uzávěrek pro podávání projektů (pozor – u jednotlivých výběrových řízení jsou různé!) jsou daty, do kdy musí být projekt doručen, nikoli datem poštovního razítka. Na později doručené projekty nebude brán zřetel.
  • V případě jakýchkoli nejasností, problémů či přání kontaktujte příslušné zaměstnance Kanceláře ÚVR ČSOP (viz jména a kontakty na konci jednotlivých výběrových řízení), kteří jsou připraveni s vámi přípravu projektů konzultovat.