vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Organizace Mladí ochránci přírody není právním nástupcem Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP

5.10.2012

Soud potvrdil, že organizace Mladí ochránci přírody (IČ: 228 75 352) není právním nástupcem zájmové složky ČSOP Sdružení Mladých ochránců přírody (IČ: 496 29 212) a nemá nic společného s Českým svazem ochránců přírody. Přečtěte si odůvodnění v pravomocném rozsudku.

Sdružení Mladých ochránců přírody (IČ: 496 29 212), tzv. starý SMOP dosud nezanikl, ale je na základě rozhodnutí ÚVR ČSOP z května 2012 v likvidaci a probíhá vypořádání jeho majetku. Jménem starého SMOP je oprávněn jednat likvidátor Karel Ferschmann (předseda ÚKRK ČSOP).

Bývalý předseda starého SMOP Ing. Michal Kulík a bývalá hospodářka téhož sdružení Jana Stibralová nejsou členy ČSOP, protože je Ústřední výkonná rada ČSOP na návrh Ústřední disciplinární komise vyloučila na základě § 8 odst. 3. b) a  4. Stanov ČSOP z Českého svazu ochránců přírody. Důvodem vyloučení je úmyslné, závažné a opakované porušování Stanov ČSOP. Pro přijetí tohoto usnesení bylo 25 platných hlasů z celkem 27. Usnesení ÚVR ČSOP nabylo platnosti dnem 5. 9. 2012.

Činnost dětí a mládeže v ČSOP zajišťuje Sdružení mladých ochránců přírody Českého svazu ochránců přírody (IČ: 227 43 731), tzv. nový SMOP, zastoupené předsedou Jiřím Kučerou (ZO ČSOP Hostivice, člen ÚVR ČSOP).

Kontakt:
Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP
Michelská 48/5, 140 00 Praha 4
e-mail: smop@csop.cz
telefon: 222 516 115

Kontaktní osoba:
Jaroslav Síbrt
e-mail: jaroslav.sibrt@csop.cz
mobilní telefon: 775 724 545