vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Výběrová řízení ČSOP pro pozemkové spolky, ekocentra ČSOP a Národní síť záchranných stanic

25.1.2013

Český svaz ochránců přírody vyhlašuje výběrová řízení programů Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků, Dřevo, Infocentra ČSOP a Podpora Národní sítě záchranných stanic pro rok 2013 (vyhlášení výběrového řízení Ochrana biodiverzity předpokládámě během února). 

Výběrové řízení Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků je otevřené, to znamená, že kromě subjektů ČSOP se do něho mohou hlásit i jakákoli jiná občanská sdružení či obecně prospěšné společnosti, které splňují dané podmínky. Výběrová řízení Dřevo a Infocentra ČSOP jsou určena výhradně ekocentrům ČSOP. Výběrové řízení Podpora Národní sítě záchranných stanic je pak určena pouze subjektům zapojeným do této národní sítě (v jedné části výběrového řízení všem, ve druhé pouze subjektům ČSOP).

Do všech výběrových řízení lze podávat projekty jak v "papírové" podobě, tak i elektronickou formou na speciální mailové adresy, uvedené v textech jednotlivých výběrových řízení. Termíny uzávěrek pro podávání projektů (pozor – u jednotlivých výběrových řízení jsou různé!) jsou daty, do kdy musí být projekt doručen, nikoli datem poštovního razítka. Na později doručené projekty nebude brán zřetel.

V případě jakýchkoli nejasností, problémů či přání kontaktujte příslušné zaměstnance Kanceláře ÚVR ČSOP (viz jména a kontakty na konci jednotlivých výběrových řízení), kteří jsou připraveni s vámi přípravu projektů konzultovat.