vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Soutěž o logo 35. výročí ČSOP

12.3.2013

Soutěž o logo 35. výročí ČSOP

ÚVR vyhlašuje soutěž o logo 35. výročí ČSOP, které bude Svaz slavit v příštím roce.

Soutěž má následující propozice:

1. soutěž je otevřená komukoliv
2. grafické návrhy musí být povinně v černobílém provedení, další barevná nebo vícebarevná varianta je možná
3. grafické řešení musí umožňovat čitelnost symbolu i při zmenšení na velikost 1,5 cm
4. návrhy musí být technicky provedeny jednou z možností:
a) nakreslené na papíru (minimální velikost 10 x 10 cm)
b) zpracované v grafickém programu (nejlépe ve vektorovém formátu, v případě rastrového formátu jsou min. rozměry 1081 x 1181 cm a nejnižší možné rozlišení 300 dpi)
5. návrhy nesmí být v rozporu s platným logomanuálem (na požádání zašleme)
6. grafické návrhy nutno dodat do Kanceláře ÚVR (Michelská 5, 140 00 Praha 4) v zalepené obálce s nápisem „neotvírat, soutěž 35 let“ nejpozději do 20. 9. 2013 (na CD či na papíře, na zvláštním listu musí být jméno a kontakt na autora)
7. doručené návrhy vyhodnotí ÚVR na svém listopadovém zasedání
8. výsledky budou vyhlášeny nejpozději do konce roku 2013
9. finanční odměna pro vítěze bude ve výši 3 000 Kč
10. s autorem vítězného loga bude uzavřena autorská smlouva o právu užití loga k prezentaci Svazu v tištěné, elektronické i jakékoli jiné formě
11. vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádný z návrhů