vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Odborný kurz pro získání osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata

30.10.2014

Všechny zájemce o volně žijící živočichy a péči o ně si dovolujeme pozvat na odborný kurz ve smyslu Vyhlášky MZe ČR č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání (dříve ve smyslu §§ 5 a 6. Vyhlášky MZe ČR č. 114/2010 Sb., o ochraně handicapovaných zvířat při chovu), který se koná v Domě ochránců přírody, Michelská 5, Praha 4 v termínu od 15. do 18. prosince 2014.
Teoretická část výuky v rozsahu 30 hodin, délka vyučovací hodiny 45 minut, proběhne ve vlastních  prostorách v Domě ochránců přírody, Michelská 5, Praha 4.
Praktická část výuky v rozsahu 5 hodin, délka vyučovací hodiny 45 minut, proběhne ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou.
Cena kurzu je 8 tisíc, členové NSZS a ČSOP mají slevu, minimální počet pro otevření kurzu je 6 - 8 lidí.

Obsahem kurzu jsou:

a) ustanovení zákona, prováděcích právních předpisů k němu vydaných a vybrané části právních předpisů, které se vztahují k odchytu, chovu a vypouštění handicapovaných zvířat do jejich přirozeného prostředí, v rozsahu nezbytném pro výkon činnosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata, zejména zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona o myslivosti, veterinárního zákona, zákona o zoologických zahradách, zákona o obchodování s ohroženými druhy, trestního zákoníku, vybrané části právních předpisů upravujících způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat,

b) problematika chovu handicapovaných zvířat, včetně základních znalostí výživy, anatomie, fyziologie a etologie těchto zvířat,

c) rozpoznání zdravého zvířete a onemocnění zvířat, poskytování první pomoci handicapovaným zvířatům a povolené způsoby usmrcování handicapovaných zvířat,

d) znalosti techniky odchytu,

e) zásady zřizování, provozu a kontrol záchranných stanic,

f) rozpoznávání druhů volně žijících zvířat, které se běžně vyskytují na území České republiky.

V případě zájmu o další informace případně  závaznou přihlášku napište na zachranazvirat@csop.cz.