vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Nové webové stránky Ochrana velkých šelem

19.2.2015

Český svaz ochránců přírody má nové webové stránky věnované ochraně velkých šelem. Na adrese www.velkeselmy.cz najdete informace určené nejen pro členy ZO věnující se ochraně velkých šelem, ale i pro širokou veřejnost se zájmem o velké šelmy a přírodu vůbec.
Obsahem webových stránek je nejen mnoho různorodých informací ze všech dostupných zdrojů o velkých šelmách, najdete zde také informace o náplni programu „Ochrana velkých šelem“, nebo třeba kontakty na základní organizace ČSOP, které se této problematice věnují. Na stránkách je také možnost stáhnout Žádost o náhradu škody způsobenou zvláště chráněnými živočichy.