vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Zemědělská půda opět v ohrožení

20.4.2016

Vážení přátelé, 

v Parlamentu ČR projednávají zákon, který určitě nedopadne  ve prospěch naší přírody a krajiny. Bojuje se pouze o to, jak moc špatně dopadne. Senát v současnosti projednává poslanecký návrh novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (tisk č. 239, http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/79261/66625).  Tento návrh zásadně oslabuje ochranu zemědělské půdy a velmi ulehčuje její definitivní zničení, zastavění, zabetonování.

Poplatky za zábor zemědělské půdy byly jediným alespoň trochu účinným prostředkem bránícím zbytečnému záboru zemědělské půdy a směrujícím plánované zástavby mimo kvalitní zemědělskou půdu. Vládní novela tohoto zákona schválená v únoru 2015 však tyto poplatky výrazně snížila a stanovila řadu výjimek, kdy se platit nemusí - třeba za stavby dálnic, průmyslových areálů, skaldišť poporovaných státem. Některým poslancům však toto nestačilo a proto přišli s návrhem na další rozsáhlé výjimky - například snížení poplatků u výstaveb rodinných domů, úplné zrušení poplatků u silnic krajských a obecních. Senátní výbory (včetně toho pro životní prostředí) pak tomu všemu nasadily korunu tím, že navrhly další děsivé změny - úplné zrušení poplatků u výstavby rodinných domů a "veřejně prospěšných staveb" na území obcí.

Pokud by byly všechny tyto navrhované změny schváleny, zákon úplně pozbude smysluplnosti a otevře se cesta k výstavbě všeho možného prakticky kdekoliv si investoři umanou a obce dovolí. Proklamace současné vládní garnitury o tom, jak je potřebné chránit zemědělskou půdu, jsou ve srovnání s tím, co se chystá, úplně směšné. Vždyť v Senátu tyto změny podpořil i zástupce ministerstva zemědělství!

Jedinou nadějí je, že Senát celou tuto poslaneckou novelu zamítne. Naděje je to malá, ale přesto by bylo dobré to zkusit. Oslovte prosím senátory a požádejte je, aby hlasovali proti přijetí této novely (tisk č. 239) či alespoň proti přijetí pozměňovacích návrhů do ní vložených senátními výbory!