vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

ČSOP proti senátnímu návrhu novely zákona o ochraně přírody a krajiny

17.2.2017

Český svaz ochránců přírody stojí za verzí novely zákona o ochraně přírody a krajiny, schválenou v prosinci loňského roku Poslaneckou sněmovnou. Považuje ji za přijatelný kompromis, zajišťující skutečně ochranu přírody v národních parcích a zároveň dávající jistotu, že se pohled na péči o ně nebude každých pár let měnit. Naopak pozměňovací návrh schválený Senátem jde zcela proti smyslu národních parků; jeho přijetí by znamenalo jejich faktickou likvidaci. Staly by se národními parky pouze na papíře, nenaplňovaly by obsah, který je od národních parků očekáván, a jejich další – v podstatě formální – existence by byla de facto podvodem, snažícím se přilákat turisty na něco, co již neexistuje.

Český svaz ochránců přírody zdůrazňuje, že projednávaná novela se netýká pouze Šumavy, jak by se mnohdy z diskusí kolem ní mohlo zdát, ale všech čtyř našich národních parků i případných národních parků budoucích. Proto varuje před účelovými kroky vycházejícími z reality jednoho konkrétního národního parku.

V tomto smyslu zaslal Český svaz ochránců přírody všem poslancům a poslankyním Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dopis s prosbou o podporu původní poslanecké verze této novely.

Český svaz ochránců přírody vyzývá své členy, příznivce i další milovníky přírody, aby i oni přímo kontaktovali své poslance s prosbou o zamítnití senátního pozměňovacího návrhu.