vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Blíž přírodě - nové výběrové řízení - Managementy

21.2.2017

V roce 2017 se ČSOP rozhodl v rámci programu Blíž přírodě podporovat mimo tradiční projekty na zpřístupňování lokalit také projekty na jednorázové managementové projekty obnovního charakteru. Výběrové řízení je určené základním organizacím ČSOP. V případě projektů zaměřených na lokality vykoupené v rámci kampaně Místo pro přírodu, mohou žádat i organizace mimo ČSOP.

 

Podporovány budou projekty zaměřené na tyto druhy aktivit:

- obnova vodního režimu v krajině - budování tůní, revitalizace drobných vodních toků, zadržování vody v krajině

- výsadby dřevin mimo intravilány obcí - především výsadby solitérních stromů (na význačných místech v krajině) či stromořadí; výhradně domácí dřeviny či staré a krajové odrůdy ovocných dřevin (není určeno na zalesňování!)

- obnova travinobylinných biotopů - výřezy náletových dřevin, obnova lučních společenstev na orné půdě za pomoci místního osiva apod. (není určeno na průběžný management - kosení či pastvu)

- obnova či vytvoření přírodních úkrytových možností živočichů (není určeno na instalaci budek a dalších umělých úkrytů)

- ošetření významných stromů

 

Více informací naleznete v propozicích.

 

Termín pro přijímání žádostí je 15.3.2017