vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Z jednání Čestné rady ČSOP

18.1.2019

Včera se sešla Čestná rada ČSOP, aby diskutovala nad aktuálními tématy ochrany přírody a životního prostředí. Shodla se že:

  • je potřeba urychleně vydat protierozní vyhlášku
  • při nastavování dotační politiky v zemědělství nastavit výměry půdních bloků ideálně na 20 ha a podporovat pouze malé a střední farmy

  • v reakci na kůrovcovou kalamitu novelizovat lesní zákon, aby např. umožnil prodloužení zalesňovací doby, či více dbal na používání melioračních a zpevňujících dřevin

  • je třeba radikálně snížit stavy přemnožené spárkaté zvěře, která je limitujícím faktorem přirozené obnovy lesa