vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Pojďte zmapovat nechráněné populace konikleců!

15.3.2023

Mapujeme koniklece na území České republiky MIMO maloplošná zvláště chráněná území (národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky), mimo klidové zóny národních parků, mimo výsadby na zahradách, předzahrádkách, v parcích apod. Zajímá nás ale i výskyt nepůvodních druhů zplanělých či nelegálně vysazených ve volné krajině.

K mapování konikleců lze využít formulář na www.rokkoniklecu.cz/mapovani nebo projekt Mapování konikleců v aplikaci iNaturalist (v aplikaci vyhledáte projekt, připojíte se k němu a přidáváte svá pozorování). Krom přesného místa nálezu, druhu a přibližného počtu trsů budeme rádi i za bližší informace o lokalitě, pokud je víte; například zda o ní někdo pečuje či zda je nějak ohrožena. Tyto informace pište do poznámky.

Kde koniklece hledat? Na suchých osluněných stanovištích, tedy různých stepních stráních, skalách či (vzácněji) v řídkých lesích.

Pokud si nejste jistí, jaký druh koniklece jste našli, podívejte se na https://biodiverzita.csop.cz/rok-koniklecu/poznavame-koniklece, případně pošlete fotografii (ideálně i s detailem listu, je-li již vyvinut). V aplikaci iNaturalist vám bude nález určen.

Přesné místo výskytu nebude nikde zveřejňováno, bude pouze předáno do databáze státní ochrany přírody a případně v regionu působícím ochranářským spolkům.