vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Zvětšujeme soukromou rezervaci!

24.6.2008

Český svaz ochránců přírody vykupuje ohrožené přírodní lokality. Finanční prostředky na výkupy získává od dárců ve své kampani Místo pro přírodu. Jednou z nejcennějších vykoupených lokalit je i Kamenec na Radnicku v západních Čechách. Vyskytují se zde vzácné druhy hmyzu chráněné Evropskou unií. Dnešním výkupem jsme toto území rozšířili o 1,3 hektaru.

Lokalita Kamenec je unikátní zejména výskytem vzácných druhů hmyzu. Výskyt dvou druhů celoevropsky chráněných motýlů - modráska bahenního a modráska očkovaného – jí zajistil místo na seznamu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000. Pozoruhodných zástupců hmyzí říše zde žije ale mnohem více. Většina z nich ani nemá česká jména. Třeba mandelinka Chrysomela cerealis, která zde má jedinou lokalitu v západních Čechách, či dva její příbuzní - kryptohlavové - známí v západních Čechách z pouhých tří lokalit.

Kamenec je ohrožený především tím, že se o něj  dlouhé roky nikdo nestará. Lokalita, kde se dříve páslo, sedláci kosili louky či obhospodařovali malá políčka, zarůstá. A právě na občasném kosení či spásání je většina vzácných hmyzích druhů závislá. Rozhodně však není možné vzít sekačku a posekat vše během jednoho dne od severu až k jihu. Hmyz potřebuje krajinu jako mozaiku. Komplikované? Ne, pouze trochu pracné. Ne každý je ochotný se takto o své pozemky starat. Právě proto, aby bylo možné takovouto péči lokalitě zajistit, rozhodl se Český svaz ochránců přírody pozemky u Kamence postupně vykupovat.

ČSOP v rámci kampaně Místo pro přírodu za pět let její existence vykoupil již 45 hektarů pozemků na dvanácti lokalitách po celé České republice.

Cenná a ohrožená místa naší přírody ČSOP vykupuje za peníze, které za tímto účelem dostává od stovek drobných dárců. Právě těmto lidem patří největší dík, že v našem okolí stále ještě přežívají vzácní živočichové, že mnohé rostliny neznáme pouze z knížek, že je stále kam jít na procházku. Řada dalších míst na naši pomoc však stále ještě čeká. I vy můžete kampaň Místo pro přírodu podpořit finančním darem, zaslaným na účet veřejné sbírky 9999922/0800. Bližší informace naleznete na www.mistoproprirodu.cz.


Bližší informace: 
Jan Moravec
koordinátor kampaně Místo pro přírodu
tel.:  777 063 340

Generálním partnerem kampaně Místo pro přírodu je Metrostav, a.s.