vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Srbský komín, past na čtvrtohorní lvy

1.9.2008

Český svaz ochránců přírody v sobotu představil veřejnosti bývalý lom na Chlumu v CHKO Český kras, nedaleko obce Srbsko. Nachází se zde jeden z nejrozsáhlejších jeskynních systémů v Českém krasu, Srbské-Netopýří jeskyně o délce více než 1 km. Zdejší jeskyně slouží jako zimoviště kriticky ohrožených druhů netopýrů. Kromě nich zde byly objeveny kosterní pozůstatky prehistorických zvířat, díky kterým se Chlumské jeskyně řadí mezi paleontologické lokality evropského významu.

O jeskynním systému, jeho současných i dřívějších obyvatelích je naučná tabule umístěná u vstupu do lomu. Přibližuje historii lomu, činnost jeskyňářů České speleologické společnosti i zajímavosti, o kterých běžný návštěvník lomu nemá tušení. Třeba, že v lomu byl během 2. světové války archiv Škodových závodů nebo že v jeskyních byly objeveny velmi dobře zachovalé kostry čtvrtohorních jeskyních lvů a hyen. Lom často využívají i filmaři jako kulisu pro pohádky i filmy. Kdo je znaven zkoumáním lomu, může si odpočinout na nové lavičce vedle vstupu do Komína, ve kterém byly objeveny kostry prehistorických zvířat. Je z ní krásný výhled na suťové kužele nade dnem lomu i na lovící poštolky hnízdící ve skalní stěně.

Jeskyně jsou na výzdobu poměrně chudé, zato se zde usídlili kriticky ohrožení netopýři – netopýr velký a vrápenec malý. Netopýrům a jeskyním jsou věnovány osvětové akce, které každoročně, spolu s jeskyňáři, v lomu pořádáme. V sobotu byl lom na Chlumu dějištěm Evropské netopýří noci, během které se každý návštěvník mohl s netopýry seznámit, zblízka si je prohlédnout, pohladit si je nebo nakrmit. Ti odvážnější měli možnost podívat se i do jeskyní.
Český svaz ochránců přírody zpřístupňuje zajímavé lokality veřejnosti ve spolupráci s generálním partnerem ČSOP, společností RWE Transgas Net v rámci projektu „RWE Transgas Net. Blíž přírodě.“ Jeho cílem je ochrana přírody prostřednictvím prezentace významných lokalit veřejnosti.Bližší informace:

Zuzana Sýkorová
Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP
tel.: 731 760 872
e-mail: blizprirode@csop.cz

Dagmar Zieglerová
Základní organizace ČSOP Nyctalus
tel.: 731 523 599
e-mail: Zieglerova.D@seznam.cz