vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Zlatý vrch, svědek života v Bečově

7.11.2008

Zlatý vrch byl svědkem různých historických událostí v Bečově. Zároveň je přírodní dominantou a místem vycházek místních obyvatel i návštěvníků města. Kouzla Zlatého vrchu jsme využili a přidali další kamínek do jeho mozaiky. Vytvořili jsme na něm nový informačně odpočinkový areál.


Na netradičně pojatých informačních tabulích se návštěvníci dozví nejen o historii místa, krajině a přírodě, ale také o významu pastvy pro přírodu. Seznámí se i s příběhy drobných kulturních památek roztroušených v okolí. Pro zpříjemnění pobytu jsme vybudovali kamenná posezení, dřevěné lavičky či posezení v zastřešeném objektu tzv. „katovny“. Nově zbudovaná vyhlídková plošina umožňuje zajímavý výhled do Bečovského údolí a v létě slouží navíc jako stínoviště pro ovce. Ovečky na Zlatém vrchu paseme každou sezónu.


Abychom vůbec mohli všechno tohle udělat, museli jsme odstranit nálety, kopřivy a uklidit černé skládky. Poté jsme upravili terén a zpevnili terasní zdi. Během prací jsme také odkryli a zpřístupnili některé historické stezky a cesty a vyčistili malý kamenolom. Veškeré práce probíhaly ve spolupráci a pod dozorem památkářů a archeologů. Podařilo se tak objevit a popsat nové důkazy o dějinách lokality i celého města.


Projekt Zlatý vrch by měl přispět k regeneraci krajinného prostoru. Měl by být příkladem zcela bezproblémového vztahu ke krajině, kdy se navzájem prolínají funkce ochranářské, produkční či rekreační. V brzké době na něj chceme navázat tvorbou  Bečovské panoramatické stezky.


Areál na Zlatém vrchu vytvořila Základní organizace Český svaz ochránců přírody Berkut ve spolupráci se společnosti RWE Transgas Net v rámci programu „RWE Transgas Net. Blíž přírodě.“ Cílem programu je ochrana přírody prostřednictvím prezentace významných lokalit veřejnosti.Bližší informace:

 
Zuzana Sýkorová
Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP
tel.: 731 760 872
e-mail: blizprirode@csop.cz


Jiží Šindelář
Základní organizace ČSOP Berkut
Klášter, 364 61 Teplá
tel.: 736 642 792
e-mail: zocsopberkut@seznam.cz