vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Začíná Sněm ČSOP

3.4.2009

Český svaz ochránců přírody je v současnosti největší nevládní neziskovou organizací zabývající se ochranou přírody a krajiny v České republice. Letos oslaví 30 let od svého vzniku. Jeho nejvyšším orgánem je Sněm, který se schází jednou za tři roky. Právě tento víkend bude zasedat v Hranicích na Moravě.

Neziskové organizace, nejen ty environmentálně zaměřené, jsou na tom v České republice rok od roku hůře.  Otevřený i skrytý tlak státu jednoznačně směřuje k omezení jejich činnosti nejrůznějšími byrokratickými normami a předpisy. Veškeré deklarace o nutnosti podpory občanské společnosti, které, zejména před volbami slyšíme z úst představitelů prakticky všech politických stran, zůstávají nenaplněné a státní aparát, bohužel, činí pravý opak. Neziskovky to mají těžké a pravděpodobně nebude lépe. I o tom bude jednat nejvyšší orgán Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) na svém sedmém Sněmu v Hranicích na Moravě.

Kromě obligátní volby nového vedení a úpravy svých Stanov bude 130 představitelů více jak devíti tisíc členů ČSOP přijímat stanoviska k závažným záměrům, které mohou ovlivnit přírodu a životní prostředí obyvatel České republiky. Půjde například o stále dokola oprašovaný megalomanský záměr výstavby plavebního kanálu Dunaj – Odra – Labe, problematiku splavnění Labe, výstavby některých přehrad, nelegální motokros v přírodě, ale i záměr vyhlásit Národní park Křivoklátsko či CHKO Soutok.  Stranou debat nezůstane ani energetická politika státu a její důsledky na naší krajinu.

Na Sněmu ČSOP, který se koná v areálu Střední lesnické školy v Hranicích, vystoupí i představitelé Ministerstva životního prostředí a dalších orgánů státní ochrany přírody, zástupci rybářů, myslivců a dalších spřátelených nevládek z Česka a Slovenska.

 

Petr N. Stýblo

Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP

tel.: 602 395 473