vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Kudlačena na Horní Bečvě - další zpřístupněný Beskydský skvost

3.10.2009

Beskydská přírodní památka Kudlačena se nachází na katastru obce Horní Bečva v okrese Vsetín. Jedná se o typickou valašskou sihlu - podhorskou rašelinnou louku, jakých je v Beskydech poskrovnu. I když lokalita není příliš rozlehlá (chráněná část má 5,48 ha), je unikátní ukázkou podmáčených lučních stanovišť se zvláště chráněnými druhy rostlin a živočichů a typickým pasekářským osídlením v okolí.

V těsné blízkosti chráněného území byly instalovány dva informační panely pojednávající o přírodě a historii jednoho z přírodovědně nejzajímavějších míst v Beskydech, byla upravena studánka a instalována malá lavička pro návštěvníky. Lokalitu v sobotu dne 3.10.2009 zpřístupnilo veřejnosti Severomoravské regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody ve Valašském Meziříčí ve spolupráci s majitelem pozemku a za přispění generálního partnera ČSOP, RWE Transgas Net, v rámci projektu „RWE Transgas Net. Blíž přírodě.“  


Bližší informace:

Miroslav Dvorský                                                        
SmRS ČSOP Valašské Meziříčí                                       
Tel: 571 621 602                                                       
e-mail: mirek.dvorsky@ochranci.cz

Patrik Sláma
Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP
tel.: 731 760 872
e-mail: patrik.slama@csop.cz