vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Přijďte se podívat na orchideje uprostřed vsi!

31.8.2011

Střelná u Teplic (27. 8. 2011) – Český svaz ochránců přírody (ČSOP) společně se společností NET4GAS dnes slavnostně veřejnosti zpřístupnili orchidejovou louku ve Střelné u Teplic. V rámci programu NET4GAS Blíž přírodě je to již druhá letos otevřená lokalita.

 Občas se lidem zdá, že to mají do přírody tak nějak daleko.  Přesto lze někdy přírodní poklady najít i takřka uprostřed vesnice. Jednou z nich je i Střelná na Teplicku. Jedna z nejvýznamnějších vlhkých luk Ústeckého kraje, na níž se vyskytuje řada velmi vzácných a ohrožených rostlin, je totiž ze tří stran obklopena zástavbou.

 Podobných luk bývaly v Podkrušnohoří desítky hektarů, dnes je však Střelenská louka jednou z posledních. Intenzifikaci zemědělství ve 2. pol. minulého století přežila díky péči tehdejších majitelů, kteří ji využívali pro svoji kravku, kozu a několik ovcí. Před současným tlakem developerů ji pak zachránil Český svaz ochránců přírody (ČSOP), který ji v roce 2009 v rámci kampaně Místo pro přírodu odkoupil a vytvořil zde „soukromou rezervaci“.

 „Soukromé rezervace“ ČSOP nejsou před lidmi uzavírány. Naopak, ČSOP se snaží tyto lokality lidem přiblížit a zpřístupnit. Spolehlivým partnerem je mu v tomto snažení již pátým rokem program NET4GAS Blíž přírodě. Nejnovější zpřístupněnou lokalitou v rámci této spolupráce je právě Střelenská louka.  V lokalitě byly umístěny dvě informační tabule, vytvořen bezpečný přístup a příjemné posezení pro návštěvníky, ze strany od silnice byla louka ohrazena dřevěným zábradlím.

Nejcennější druhy rostlin, které můžete na Střelenské louce spatřit, jsou spíše nenápadné - drobná kapradinka hadilka obecná, neméně drobná bařička bahenní, prorostlík dlouholistý či bahnička jednoplevá, bradáček vejčitý či čtyři vzácné druhy ostřic. Co však rozhodně nepřehlédnete, jsou růžové klasy orchideje prstnatce májového a bílé chomáče suchopýru, znémé z výletů na horská rašeliniště. „Samozřejmě ne nyní, ale z jara, nejlépe někdy na přelomu května a června“, podotýká Jiří Rous, předseda místní organizace ČSOP, která o louku v současné době pečuje a její zpřístupnění zajistila. Jste srdečně zváni!

Pet Stýblo tel: 602 395 473, e-mail: info@csop.cz