vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Z krajiny zmizel rekordní počet odpadků

1.12.2011

19. ročník kampaně Ukliďme svět! byl mimořádně úspěšný. V České republice se letos do akcí na úklid odpadků a černých skládek zapojilo rekordních 210 organizací. „Svět“ uklízelo 17 574 dobrovolníků, z toho 13 636 dětí.  Příroda je díky nim čistší o 160 tun odpadu, z čehož se 30 % podařilo vytřídit.

Do celosvětové kampaně Clean Up the World, kterou u nás tradičně koordinuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP), se přihlásily základní a mateřské školy, základní organizace ČSOP, městské a obecní úřady a další neziskové organizace. Dobrovolníci od jara uklízeli odpadky z chráněných území, podél turistických cest a v okolí obcí, čistili koryta vodních toků a jejich břehy, likvidovali černé skládky, apod. Mimo jiné se ve spolupráci se Sdružením pro Vltavu podařilo vyčistit od odpadků 70 km řeky Vltavy. Na mnoha místech byly tyto aktivity spojeny s dalšími kulturními akcemi – výstavami, soutěžemi, výsadbou zeleně nebo posezeními u táborového ohně.

Děkujeme všem dobrovolníkům, organizacím a sponzorům, kteří se do této kampaně zapojili!

Generálním partnerem této kampaně je Nadační fond Veolia.

 

Tereza Vláčilová

222 516 115