vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Jak chránit mokřady a stepi? Pozemkové spolky diskutovaly v Brně

20.4.2015

O víkendu se v Brně, v ekocentru Jezírko, setkali zástupci pozemkových spolků z celé republiky. Cílem setkání byla výměna zkušeností i nasbírání nových informací o ochraně cenných přírodních stanovišť i o možnostech, jak navracet přírodu do míst, kde byla v minulosti zničena či poškozena.

Mimo jiné se mluvilo o vytváření mokřadů na orné půdě, o obnově stepních společenstev v opuštěných lomech či o možnostech financování takovýchto aktivit. Setkání bylo zakončeno exkursí v Hádeckých lomech, lokalitě ve vlastnictví jednoho z pozemkových spolků, kde se účastníci mohli na mnohé prodiskutované podívat přímo v terénu.

Pozemkové spolky jsou neziskové organizace pečující o přírodní lokality i historické památky prostřednictvím jejich vlastnictví či dlouhodobého právního vztahu k nim (např. nájmu, pachtu či věcného břemene). V současné době u nás působí 63 akreditovaných pozemkových spolků, které pečují o téměř šest stovek lokalit o výměře přesahující 3000 ha. Hnutí pozemkových spolků, které u nás existují již téměř 20 let, zastřešuje Český svaz ochránců přírody.

Setkání se uskutečnilo v rámci projektu „ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – prostřednictvím pozemkových spolků“, podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Podrobné informace o pozemkových spolcích, jejich činnosti i o tomto konkrétním projektu najdete na webových stránkách pozemkovespolky.csop.cz.