vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Obnovené tůně na Valašsku čekají na své obyvatele

13.11.2015

Drobné vodní plochy mají pro přírodu velký význam. Díky programu Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Ochrana biodiverzity se od roku 2010 v krajině objevilo 58 nových nebo obnovených tůní, 18 z nich na Valašsku. Letos to byly například čtyři obnovené tůně v pohoří Javorníky v CHKO Beskydy, které budou sloužit jako útočiště pro obojživelníky a bezobratlé živočichy.

Tůně mají svůj život, vznikají a zanikají. Bohužel v současné době spíše jen zanikají - zazemňují se, zarůstají -, protože k přirozenému vzniku nových nejsou vhodné podmínky (regulované vodní toky, zpevněné povrchy…). Proto musí pomoci člověk. Mnohdy i prostřednictvím techniky, které je obecně vnímána pro přírodu spíše jako hrozba. Tři zazemněné tůňky v údolí Provazné u Halenkova a  jedna v závěru údolí Kýchová v Huslenkách tak byly letos obnoveny pomocí kráčejícího bagru. Na realizaci spolupracovala základní organizace ČSOP Javorníček s pracovníky Lesní správy Vsetín.
Tůňky mají velký význam pro místní populace chráněných obojživelníků, pravidelně se zde rozmnožuje čolek horský, ropucha obecná, skokan hnědý, skokan štíhlý, kuňka žlutobřichá a dokonce kriticky ohrožený čolek karpatský. Domov zde najde i řada vodních bezobratlých živočichů, jak třeba vážky, šídla a šidélka, potápníci, znakoplavky, klešťanky, bruslařky, chrostíci nebo vodní měkkýši.

Jelikož většina vzácných obyvatel tůní preferuje tůně osluněné, byl v Kýchové  společně se sedimenty odstraněn i nálet vrb a dalších dřevin, přímo z tůně pak rozsáhlý porost orobince širolistého.

Projekt Obnova a hloubení třech tůní pro rozmnožování obojživelníků v Halenkově - Provazném jedním z téměř dvou set projektů realizovaných v roce 2015 v rámci programu Ochrana biodiverzity. Ten je pravidelně finančně podporován Lesy ČR coby generálním partnerem programu, ale také Ministerstvem životního prostředí.