vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Záchranné stanice šíří osvětu mezi širokou veřejností

17.10.2018

Hned několik areálů záchranných stanic sdružených v Národní síti zpestřily během letošního roku nové prvky využitelné pro ekologickou výchovu a osvětu široké veřejnosti. Děti i dospělé zaujmou svou nápaditostí a pestrostí. Mnohé lze považovat dokonce za velmi zdařilá umělecká díla.

Bartošovickou stanici oživil svými kresbami známý výtvarník Milan Lesniak, kterého si většina z nás spojí s příběhem o Pučálkovic Amině. Jeho veselé kresby zvěře a dalších druhů volné přírody najdeme na panelech, tabulích i velkoformátových puzzle. Nádherné ilustrace zdobí také výukové karty, které díky velkému zájmu znovu vydala plzeňská záchranná stanice. Poutavým vyprávěním, básničkami s hádankami představují známé i méně známé druhy volně žijících zvířat, například kosa černého, výra velkého, srnce obecného, zmiji obecnou nebo veverku obecnou. V záchranné stanici Aves u Kladna využívají pro ekovýchovu nejmodernější technologie – prostřednictvím stažené aplikace lze u tabule k zobrazeným druhům zvěře přehrát také jejich zvukové projevy. Expozici doplňují dřevěné skládačky a naučné tabule o rozdílných biotopech a jejich zvířecích obyvatelích.

Záchranné stanice zachraňují ptáčky a zajíčky – to je obecné povědomí o záchranných stanicích. Vedle vlastní péče o handicapované volně žijící živočichy tvoří důležitou součást i ekologická výchova a osvěta, směřující k předcházení úrazů volně žijících zvířat. K tomu slouží programy pro školy i širokou veřejnost upozorňující na rizikové činnosti, expozice představující časté „nástrahy“ (vesměs způsobené neúmyslně, z nevědomosti), informační materiály a v neposlední řadě veřejně přístupné expozice trvale handicapovaných živočichů (tedy takových, které se sice podařilo vyléčit, avšak jejich stav zdravotní stav jim neumožňuje návrat do volné přírody), jejichž příběhy jsou nejpůsobivějším mementem. Programy a expozice záchranných stanic navštíví ročně přes 200.000 lidí.

Ekologickou výchovu a osvětu široké veřejnosti se zaměřením na zvěř prostřednictvím záchranných stanic sdružených v Národní síti významně podpořilo v letošním roce Ministerstvo zemědělství.