vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Záchranné stanice se rekonstruují, finančně pomáhají Lesy České republiky

17.12.2018

Voliéry, oplocení, ošetřovny, karantény, zázemí pro zaměstnance nebo přednáškové místnosti je potřeba v záchranných stanicích pro volně žijící živočichy neustále udržovat. Daří se to zejména díky dvacetileté podpoře státního podniku Lesy České republiky. Letos se tak opět rekonstruovaly budovy a zařízení v několika stanicích v zemi.
Český svaz ochránců přírody už dvě desetiletí čerpá finanční podporu od státního podniku Lesy České republiky – v posledních letech 1,5 milionu korun. Půl milionu připadá záchranným stanicím. I proto bylo možné řadu zařízení letos opravit. „Starat se o zvířata v nouzi a enviromentální vzdělávání dětí i dospělých, to je činnost, které si vážím a která si podporu zaslouží,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.
Jaroměřská záchranná stanice provozuje nejen záchrannou stanici, ale působí také na veřejnost. Snaží se o to, aby lidé cítili odpovědnost za to, co se v naší přírodě děje a že to mohou sami ovlivnit. Bez kvalitního zázemí pro personál stanice, tedy bez šaten, přípravny krmiv i vymezené karantény, nebo přednáškové místnosti pro návštěvníky se jaroměřští neobejdou. Za poslední roky se vzhledem ke katastrofickému stavu střešní krytiny a následným škodám na stropech a stěnách stala potřeba opravit střechu hlavního objektu záchranné stanice akutní. Loni hlavní rekonstrukci střechy museli odložit a vyřešit zatékání provizorně, letos jim voda stihla vyplavit ještě přednáškovou místnost. Díky podpoře Lesů ČR se ve stanici opravila část střechy a rekonstruovalo se šest voliér pro různé druhy ptáků. Nový domov tak má trvale handicapovaný kulíšek nejmenší, který se do stanice dostal po střetu s automobilem, a do přírody se už nemůže vrátit. Jelikož jsou v Jaroměři šikovní, část prací si zajistili svépomocí a z projektu byl zafinancován téměř jen materiál.
Díky společnému programu ČSOP a Lesů ČR se letos také vyměnily oplůtky u expozice živých zvířat v záchranné stanici Bartošovice. Klubovna, ekocentrum a ošetřovna hlavní budovy záchranné stanice dostaly novou střechu ve stanici Vendolí. V záchranné stanici Makov provedli celkovou rekonstrukci karanténních voliér. V záchranné stanici ve Stránském vyrostla voliéra pro zpěvné ptáky. Český svaz ochránců přírody založil a koordinuje Národní síť záchranných stanic.