vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Odkazy

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Pozemkové spolky: přijďte pomoci přírodě!

9.7.2020

(ČR, 9.7.2020) Český svaz ochránců přírody (ČSOP) a pozemkové spolky, které ČSOP koordinuje, nabízejí i toto léto všem zájemcům o pomoc přírodě smysluplnou práci. Až do poloviny září uvítáme dobrovolníky na řadě terénních akcí. Uskuteční se vesměs na východě republiky – od Orlických hor po Bílé Karpaty. Průběžně doplňovaný seznam akcí a kontakty na organizátory naleznete na www.csop.cz

Říká se jim různě. Víkend pro přírodu, managementový tábor, ochranářský tábor… Podstata je však vždy podobná. Sejít se na pár letních dní, pomoci nějakému zajímavému kousku přírody, nejčastěji botanicky a entomologicky cenným loukám a při tom se potkat s dalšími lidmi podobně naladěnými, oživit ta stará a uzavřít nová přátelství a dozvědět se i něco nového zajímavého o přírodě a její ochraně.

Po domluvě s organizátory většinou není nutné účastnit se celé akce, přijet lze pomoci třeba i jen na jeden či dva dny.

Akce pořádají pozemkové spolky – neziskové organizace, pečující o přírodní a kulturní dědictví na základě vlastnického či užívacího práva nebo v úzké spolupráci s vlastníky pozemků. Toto zaručuje zachování hodnot takovýchto míst i v budoucnosti. Hnutí pozemkových spolků, zahrnující dnes v České republice více jak šest desítek organizací, zastřešuje Český svaz ochránců přírody a finančně do Ministerstvo životního prostředí (http://pozemkovespolky.csop.cz).  

Bližší informace:

foto z akce volně k použití: www.uschovna.cz/zasilka/ADW6LL24V6NC8HV5-HHL