vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Finanční podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků

5.1.2023

Český svaz ochránců přírody vyhlásil výzvu na podávání pilotních a rozvojových projektů pozemkových spolků.

Pilotní projekty může podávat organizace, která ještě není akreditovaným pozemkovým spolkem.

Rozvojové projekty mohou podávat akreditované pozemkové spolky.

Rozvojový projekt mlže podat též organizace, která ještě není akreditovaným pozemkovým spolkem, avšak splňuje podmínky akreditace a nejpozději současně s projektem podá žádost o akreditaci.

Plné znění výzvy a přihláška projektů: https://pozemkovespolky.cz/wp-content/uploads/2023/01/vyzva_pozemkove_spolky_2023.docx

Závazný formulář rozpočtu: https://pozemkovespolky.cz/wp-content/uploads/2023/01/projekty-rozpocet.xls

Podrobné informace o pozemkových spolcích, jejich akreditaci a programu jejich podpory: https://pozemkovespolky.cz