vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Fondy EHP pomáhaly pozemkovým spolkům

31.8.2016

V těchto dnech končí téměř rok a půl trvající projekt, podpořený z EHP fondů, jehož cílem bylo zvýšení profesionality pozemkových spolků v České republice.

Pozemkové spolky jsou neziskové organizace, které se snaží o ochranu našeho přírodního dědictví tím, že si cenné lokality od vlastníků dlouhodobě pronajímají nebo je přímo přebírají do svého vlastnictví. V současné době funguje takových spolků v České republice na šest desítek a starají se o více jak 3000 hektarů přírodně zajímavých pozemků.

Dlouhodobá péče o pozemky je po odborné stránce velmi náročná. Nejen, že je potřeba znát nároky různých vzácných druhů rostlin a živočichů a jim přizpůsobovat péči, ale také velké množství zákonů, stanovujících vlastníkům a uživatelům nemovitostí nejrůznější povinnosti. Ty se v posledních letech hodně změnily mimo jiné v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku.
Právě pomoci členům pozemkových spolků orientovat se ve všech těchto záludnostech péče o přírodně cenné pozemky měl projekt  "Posilování profesionality pozemkových spolků - cesta ke zdokonalení péče o přírodní dědictví se zapojením vlastníků půdy", podpořený v období 1. dubna 2015 - 31. srpna 2016 grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. V rámci projektu byly podrobně prozkoumány nové možnosti péče o pozemky, které dává současný občanský zákoník – institut správcovství cizího majetku a nově definovaná věcná břemena – bylo uspořádáno setkání pozemkových spolků z celé republiky se sérií odborných přednášek i vzájemnou výměnou zkušeností, dále bylo zpracováno několik desítek metodických listů, věnujících se právním i odborným tématům, uskutečnila se výměna zkušeností s norskou partnerskou organizací Naturvernforbundet i Buskerud a byly řešeny i různé specifické problémy jednotlivých pozemkových spolků. Nositelem projektu byl Český svaz ochránců přírody, který již dvacet let hnutí pozemkových spolků v České republice zastřešuje.

Bližší informace o projektu i činnosti pozemkových spolků obecně najdete na webových stránkách http://pozemkovespolky.csop.cz.

fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb.png

http://www.fondnno.cz a http://www.eeagrants.cz