vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Metodický kurz – pomoc obojživelníkům na silnici

10.1.2008

Kurz je určen především členům ČSOP a zástupcům organizací věnujících se problematice transferů obojživelníků. Pro organizace, které chtějí čerpat dotace z programu ČSOP Ochrana biodiverzity na projekty zabezpečení rizikových úseků pomocí transferů je účast alespoň jednoho zástupce povinná.


Cílem kurzu je odstranit teoretické i praktické nedostatky při pomoci těmto živočichům. Kurz by měl trvat 4–6 hodin a skládat se z přednášky, praktické ukázky bariér a pastí, a případné diskuze na dané téma.

Lektory kurzu jsou: Roman Rozínek (ČSH), Martin Šandera (ČHS) a Jiří Vojar (garant programu ČSOP).

Kurzu se můžete zúčastnit 2. 2. 2008 v Praze na Fakultě životního prostředí ČZU nebo 7. 2. 2008 v Zoologické zahradě Ostrava. Začátek kurzu je vždy od 11:00.

Přihlášky posílejte prosím e-mailem na adresu: biodiverzita@csop.cz, nejpozději do 25. 1. 2008.