vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Přišla doba tahu obojživelníků

26.3.2008

akce-zaba-ilust.jpg Právě v těchto dnech migrují obojživelníci ze svých zimovišť k vodním plochám, kde mohou klást vajíčka. Velmi často dochází k situaci, kdy musí na svém tahu k vodě křižovat komunikaci. Tyto úseky silnic se jim díky stále většímu provozu stávají osudnými. Z tohoto důvodu byla založena na webových stránkách ČSOP evidence kritických úseků s názvem Akce žába. Případní pozorovatelé místa s větším počtem přejetých jedinců mají možnost vyplnit interaktivní hlášenku, která bude posléze zahrnuta do databáze a zveřejněna na webových stránkách. Díky těmto informacím mohou následně příslušné základní organizace ČSOP, případně Agentura ochrany přírody a krajiny, se kterou ČSOP spolupracuje, zahájit praktickou ochranu.