vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Proběhlo Výroční shromáždění pozemkových spolků

10.4.2008

Ve dnech 4. - 5. dubna proběhlo v Bořeticích na jižní Moravě tradiční setkání pozemkových spolků. Skoro 50 lidí se zájmem o ochranu našeho přírodního a kulturního dědictví diskutovalo o možnostech financování činnosti pozemkových spolků, o způsobech ochrany mokřadů, o problematice lesnické legislatvy a samozřejmě o své další činnosti. Radu Národního pozemkového spolku potvrdili na další rok v nezměněném složení, zkušenosti si vzájemně vyměnili (jak jinak na jihu Moravy) při večerním posezení u vína a setkání zakončili exkursí na nedalekou lokalitu Zázmoníky, postupně vykupovanou v rámci kampaně Místo pro přírodu.

Zde si múžete přečíst zprávu o činnosti Rady Národního pozemkového spolku za uplynulý rok, která byla shromáždění pozemkových spolků předložena.

Pokud by vás podobné setkání též zajímalo (nevadí, že dosud nejste pozemkovým spolkem), napište na adresu pozemkovespolky@csop.cz ci sledujte tyto stránky - rádi vás za rok mezi námi přivítáme.

Honza Moravec, koordinátor programu

ze setkání pozemkových spolků 2008

ze setkání pozemkových spolků 2008

ze setkání pozemkových spolků 2008