vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz


kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Oslovujeme veřejnost

6.5.2008

V druhém květnovém týdnu rozešleme na několik tisíc adres informační materiál představující činnost Českého svazu ochránců přírody. Rozesílka není určena pro naše členy, jejím cílem je najít nové lidi se zájmem o ochranu přírody, kteří by chtěli pravidelně finančně podporovat naše aktivity.

Skutečnost, že ČSOP je velkou měrou závislý na podpoře státních institucí, není příliš příznivá pro dlouhodobé zajištění jeho kvalitní a rozmanité práce. V západní Evropě je běžné, že nám podobné organizace mají za hlavní zdroj příjmů dary příznivců, dědictví a členské příspěvky. Dříve či později tomu tak bude i u nás.

Více informací o této aktivitě je k dispozici v květnovém vydání Depeší ČSOP. Jejich prostřednictvím budou členové ČSOP o průběhu této aktivity informováni i nadále.